murdochmedia.se | Mannheimer Swartling
164
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-164,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

Mannheimer Swartling

About This Project

Utdrag ur årsrapport för 2014

Stockholm – energitvisternas huvudstad

USA är på väg att förvandlas från importör till exportör av energi. OPEC:s och Rysslands dominans inom olje- och gasproduktion utmanas. Tyskland stänger sina kärnkraftverk. Bioenergin är på frammarsch, liksom sol-, vind- och vågkraft. Allt detta leder till att den internationella energimarknaden är på väg att snabbt stöpas om. I dess spår blossar energitvisterna upp – och Stockholm har utvecklats till högsäte för avgörande av dessa tvister.

En lång historik av tvistlösning i kombination med synen på Stockholm och Sverige som en neutral plattform där affärstvistande parter kan mötas och garanteras en rättssäker process. Dessa är några av de viktigaste anledningarna till att den svenska huvudstaden även har utvecklats till en huvudstad för att lösa energitvister. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut etablerades för nästan 100 år sedan, med målet att förbättra villkoren för internationell handel genom förutsebara spelregler.

Allt fler av de tvister som blossar upp i världen – och som hamnar i Stockholm för ett skiljedomsförfarande – handlar om energi. Och en av de viktigaste förändringarna av förutsättningarna på energimarknaden är att USA, som tidigare har varit en betydande importör av olja och gas, har lyckats frigöra stora mängder fossila bränslen som olja och gas genom så kallad fracking – det vill säga hydraulisk spräckning av skifferlager djupt under markytan. Detta väntas leda till att USA inte bara blir självförsörjande – utan även inom några år till och med kommer att kunna exportera energi.

I sin årliga femårsprognos för oljemarknadens utveckling skriver IEA (OECD:s energiorgan) att framväxandet av USA som en storproducent av olja, OPEC-ländernas fall från sin historiska roll som envåldshärskare över världens oljetillgång i kombination med vikande efterfrågan på olja globalt kommer att få betydande konsekvenser. I vinnarhörnan står USA – och ned för räkning befinner sig Ryssland, som drabbats hårt av sjunkande oljepriserna, förödande sanktioner från väst och en söndervittrande valuta.

  • Samtidigt ser vi många andra dramatiska förändringar, som till exempel att gas inte längre transporteras genom pipelines, utan förvandlas till flytande form och skeppas på tanker. USA har dessutom blivit självförsörjande på gas – och gas som var öronmärkt för den amerikanska marknaden skeppas nu om till Europa. Samtidigt behöver Kina använda mer naturgas för att få ned luftföroreningarna i landet, berättar Jakob Ragnwaldh verksam inom byråns verksamhetsgrupp för tvistlösning, med särskild inriktning på internationella skiljeförfaranden. Han är också styrelseledamot i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
  • Hela havet stormar på energimarknaden för närvarande. Kärnkraften brottas med lönsamhetsproblem, bioenergin är etablerad, vind är på stadig frammarsch och runt hörnet väntar även sol och kanske vågkraft. Och avsett vad som händer kan vi vara säkra på att energimarknaden i framtiden blir ännu mer volatil och att det kommer krävas helt nya lösningar och modeller, kommenterar han.

Detta nya landskap bäddar för konflikter. I ett uppmärksammat fall stämmer till exempel Vattenfall den tyska staten. Ett annat exempel är British Petroleum, som äger närmare 20 procent av det statliga ryska oljebolaget Rosneft och därmed är den största utländska investeraren i Ryssland. BP har hamnat i flera tvister mot den ryska staten och i några av de viktigaste av har Mannheimer Swartling agerat rådgivare. När den ungerska staten hamnade i en energitvist mot det franska energibolaget E.D.F. International S.A. vände den sig också till Mannheimer Swartling.

Tradition och utveckling

Anledningarna till Mannheimer Swartlings framträdande position inom tvistlösning är flera.

  • Det handlar dels om tradition och utveckling på byrån. Det handlar också om synen på Sverige internationellt samt landets historia. I Sverige har komplexa affärstvister sedan länge lösts genom skiljeförfaranden, säger Jakob Ragnwaldh.
  • Samtidigt har Sverige sedan lång tid tillbaka varit ett betydande internationellt centrum för lösning av kommersiella tvister, ofta med ”öst-västlig” anknytning och där parterna inte har annan anknytning till Sverige är att de har valt Stockholm som plats för skiljeförfarandet. Synen på Sverige som ”neutralt” med hög rättssäkerhet samt svenskars goda språkkunskaper har bidragit till att öka intresset för att anlita svenska jurister, fortsätter han.

Växande marknad

Mot den bakgrunden har ett antal drivande och internationellt namnkunniga jurister inom tvistlösning utvecklat verksamheten på Mannheimer Swartling under de senaste decennierna.

Marknaden är stor och växande – globaliseringen leder till globaliserade handelsregler och globaliserade tvister. Samtidigt ökar intresset, vilket bland annat har lett till att riskkapitalbolag börjar investera i tvister.

Mannheimer Swartling har omfattande erfarenhet av både kommersiella tvister inom många olika bransch- och rättsområden, liksom av statliga investeringstvister och regulatoriska tvister. Energi är ett viktigt område, men också bland annat telekom, IT, fordonsindustri, fastigheter, media och underhållning samt shipping och transporter. Medarbetarna agerar som ombud inför skiljenämnder över hela världen och biträder klienter i medlingsförfaranden och andra former av tvistlösning.

– Det är också viktigt att poängtera att Sverige är bäst när det gäller att lösa svenska tvister, säger Jakob Ragnwaldh.

Date

2014

Category
Årsredovisning